نویسنده = احمدی، خدابخش
اندازه گیری مایکوتوکسین T-2 در غلات مصرفی در یک مرکز نظامی در زمستان 1385

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 35-44

مجید ریاضی پور؛ هادی وطنی؛ حمید رضا توکلی؛ علی مهرابی توانا؛ محمد علی افشاری؛ رضا کچویی؛ زهرا متقیان؛ عباسعلی ایمانی فولادی؛ کاظم احمدی


بررسی وضعیت ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان سپاه

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1384، صفحه 141-152

خدابخش احمدی؛ اسفندیار آزاد مرزآبادی؛ علی ملازمانی