کلیدواژه‌ها = جراحی قلب
بررسی تاثیر اجرای راهبرد جستجوی قدردان بر کیفیت راه‌اندازی زودهنگام بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی باز قلب یک بیمارستان نظامی

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 1952-1959

10.30491/jmm.2023.1006443.1033

محمد حسین صادقی؛ جمیله مختاری نوری؛ ملیحه السادات مؤید؛ سید طیب مرادیان؛ محمد سعید غیاثی


تاثیر مداخله آموزشی بر مدیریت استرس در پرستاران جراحی قلب

دوره 22، شماره 12، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1280-1287

10.30491/JMM.22.12.1280

تکتم سعیدی تفت؛ فاطمه کشمیری؛ سیدجلیل میرحسینی ده آبادی؛ فاطمه آقایی؛ سارا جام برسنگ؛ حسینعلی صادقیان