کلیدواژه‌ها = دارو
رصد چالش ها و راهکارهای حوزه دارو و ملزومات پزشکی کشور

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 1899-1901

10.30491/jmm.2023.1006457.1042

غلامرضا پورحیدری؛ عبدالمجید چراغعلی؛ سید محمد زارعی ابرقوئی


جایگاه تولید دانش بنیان در تهیه و تامین داروها و تجهیزات پزشکی

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 1821-1822

10.30491/jmm.2023.1006404.1005

غلامرضا پورحیدری؛ سید محمد زارعی ابرقوئی


ارزیابی وضعیت پدافند غیرعامل در انبارهای مواد غذایی و دارویی بیمارستان‌ها

دوره 23، شماره 6، مرداد و شهریور 1400، صفحه 541-551

10.30491/JMM.23.6.541

حسین معصوم بیگی؛ قادر غنی زاده؛ امیر میرشفیعی؛ مهدی راعی؛ بهرام روشن چراغی


بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر زنجیره تامین با توجه به نقش میانجی گرایانه فناروی اطلاعات (مورد مطالعه: تامین دارو در بیمارستان های نظامی)

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 579-587

یاسر اسمعیل لو؛ ایروان مسعودی اصل؛ سیدجمال الدین طبیبی؛ عبدالمجید چراغعلی


برآورد تابع تقاضای دارو در جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 163-168

فربد عبادی فردآذر؛ عزیز رضاپور؛ احمد راهبر؛ سید مرتضی حسینی شکوه؛ سعید باقری فرادنبه