رصد چالش ها و راهکارهای حوزه دارو و ملزومات پزشکی کشور

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 گروه فارماکولوژی و سم شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 گروه فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

نامه به سردبیر

کلیدواژه‌ها