کلیدواژه‌ها = کلیدواژه ها: سولفورموستارد
تاثیر سولفورموستارد بر نکروز سلول‌های اپی تلیال مجرای ادراری بافت کلیه در موش صحرایی

دوره 12، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 203-209

غلامعلی میرشفیعی؛ سید همایون صدرایی؛ حسین بهادران؛ غلامرضا کاکا؛ حسین دشت نورد؛ محمد رضا نورانی؛ محمود مفید؛ حسین مهدوی نسب؛ عباسعلی ایمانی فولادی


اثرات هگزامتیلن تترآمین بر ماکروفاژهای بافت ریه موش های صحرایی آلوده به دو دوز متفاوت از سولفورموستارد

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 27-31

همایون صدرایی؛ زهرا عبدی؛ فریده ابوعلی