اثرات هگزامتیلن تترآمین بر ماکروفاژهای بافت ریه موش های صحرایی آلوده به دو دوز متفاوت از سولفورموستارد

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: استنشاق سولفورموستارد باعث التهاب راه­‌های هوایی و برونشیول‌ها می‌­شود. ماکروفاژها سلول­‌های فاگوسیتوزی هستند که در همه بافت‌­های بدن پراکنده‌­اند. اثر حفاظتی هگزامتیلن­‌تترآمین بر سلول­‌های ریه انسان در برابر سولفورموستارد و فسژن گزارش شده است. هدف این پژوهش، بررسی اثر هگزامتیلن‌تترآمین بر ماکروفاژهای ریه موش‌های آلوده به دو دوز متفاوت سولفورموستارد بود.   روش­‌ها: 42 سر موش صحرایی نر به وزن 20 ± 200 گرم مورد استفاده قرار گرفت. موش‌­ها به 8 گروه NS ، HMT ، HD1 ، HD2 ، Pre1 ، Pre2 ، Post1 و Post2 تقسیم شدند. گروه‌­های HD1 ، Pre1 و Post1 محلول سولفورموستارد 5/0٪، HD2 ، Pre2 و Post2 محلول سولفورموستارد 25/0٪، گروه NS نرمال سالین (به‌صورت داخل تراشه­‌ای) و گروه HMT این دارو را به میزان mg/kg 5/7 (به‌­صورت داخل صفاقی) دریافت نمودند. 5 گروه HMT ، Pre1 ، Pre2 ، Post1 و Post2 به مدت 14 روز دارو دریافت کردند.   یافته‌­ها: نتایج شمارش ماکروفاژها، افزایش معنی­‌دار ماکروفاژها­ی گروه‌­های HD در مقایسه با NS را نشان داد. به­‌علاوه، ماکروفاژها در HD1 در مقایسه با HD2 افزایش معنی‌­داری داشتند. ماکروفاژها در HD1 و Pre1 نسبت به گروه HMT افزایش معنی­‌داری داشتند. ماکروفاژها در گروه‌­های Pre و Post نسبت به گروه‌­های HD کاهش معنی‌­داری داشتند. نتیجه‌­گیری: هگزامتیلن‌­تترآمین دارای اثرات محافظتی و درمانی بر بافت ریه در برابر سولفورموستارد است.

کلیدواژه‌ها