نویسنده = ملیحه السادات مؤید
بررسی تاثیر اجرای راهبرد جستجوی قدردان بر کیفیت راه‌اندازی زودهنگام بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی باز قلب یک بیمارستان نظامی

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 1952-1959

10.30491/jmm.2023.1006443.1033

محمد حسین صادقی؛ جمیله مختاری نوری؛ ملیحه السادات مؤید؛ سید طیب مرادیان؛ محمد سعید غیاثی


ارزیابی آمادگی پرستاران بالینی نظامی در مواجهه با تهدیدات بیولوژیک: با تمرکز بر بیماری کووید-19

دوره 24، شماره 6، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1419-1426

10.30491/JMM.24.6.1419

اسماعیل حیدرانلو؛ مهدی باقری؛ ملیحه السادات مؤید