نویسنده = ثقفی پور، عابدین
اپیدمیولوژی بیماران مبتلا به تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو و عوامل مرتبط با آن

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 1-5

عابدین ثقفی پور؛ مهدی نوروزی؛ نازنین ضیاء شیخ الاسلامی؛ رضا مصطفوی