نویسنده = غلامرضا پورحیدری
رصد چالش ها و راهکارهای حوزه دارو و ملزومات پزشکی کشور

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 1899-1901

10.30491/jmm.2023.1006457.1042

غلامرضا پورحیدری؛ عبدالمجید چراغعلی؛ سید محمد زارعی ابرقوئی


جایگاه تولید دانش بنیان در تهیه و تامین داروها و تجهیزات پزشکی

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 1821-1822

10.30491/jmm.2023.1006404.1005

غلامرضا پورحیدری؛ سید محمد زارعی ابرقوئی


راهکارهای توسعه صادرات دارو و تجهیزات پزشکی

دوره 24، شماره 5، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1287-1290

10.30491/JMM.24.5.1287

غلامرضا پورحیدری؛ عبدالمجید چراغعلی؛ سیدمحمد زارعی


تبیین نقش و جایگاه داروسازان در نظام بهداشت و درمان نیروهای مسلح ایران

دوره 23، شماره 12، بهمن و اسفند 1400، صفحه 925-932

10.30491/JMM.23.12.925

محمد غفاری؛ عبدالمجید چراغعلی؛ سیدحسام الدین شریف نیا؛ سید محمد زارعی ابرقویی؛ غلامرضا پورحیدری


ده مورد از فرصت ها و آموزه های بحران همه گیری ویروس کرونا

دوره 23، شماره 6، مرداد و شهریور 1400، صفحه 552-554

10.30491/JMM.23.6.552

غلامرضا پورحیدری؛ سیدمحمد زارعی ابرقوئی


ارزیابی و تحلیل صد سمینار علمی دانشکده داروسازی با رویکرد نظامی طی سال های 98-1394

دوره 22، شماره 8، مهر و آبان 1399، صفحه 771-777

10.30491/JMM.22.8.771

غلامرضا پورحیدری؛ سید محمد زارعی ابرقوئی؛ زهرا مرادعلیوند