نویسنده = محمد صمدی
ارزیابی برنامه غذایی و میزان رضایت مندی از آن در مناطق نظامی منتخب کشور

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 58-68

10.30491/JMM.23.1.58

حسین رستمی؛ کریم پرستوئی؛ محمد صمدی


اثر یک و پنج روز مصرف کورکومین بر شاخص های آسیب عضلانی بعد از یک جلسه فعالیت مقاومتی برونگرا در مردان جوان تمرین نکرده

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 123-130

محمد صمدی؛ نگین کردی؛ سارا صالح پور؛ ارد مهاجر ایروانی؛ فواد عسجدی