نویسنده = حمید رخساری زاده
بررسی انگیزه پیشرفت و رابطه آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان رشته های پزشکی، پرستاری و خدمات درمانی در یک دانشگاه علوم پزشکی

دوره 14، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 200-204

سیما نوحی؛ سید مرتضی حسینی؛ حمید رخساری زاده؛ امین صبوری؛ غلامحسین علیشیری


ارزیابی پایان نامه‌ های فارغ‌التحصیلان پزشکی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی از نظر اصول نگارش

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 75-79

غلام حسین علیشیری؛ فرهاد فخر جهانی؛ حمید رخساری زاده؛ سیدمحمد میری؛ محمد تقی حلی ساز؛ سیدمرتضی حسینی