نویسنده = غلام حسین علیشیری
ارزیابی پایان نامه‌ های فارغ‌التحصیلان پزشکی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی از نظر اصول نگارش

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 75-79

غلام حسین علیشیری؛ فرهاد فخر جهانی؛ حمید رخساری زاده؛ سیدمحمد میری؛ محمد تقی حلی ساز؛ سیدمرتضی حسینی


مقایسه روش های تعیین میزان نقص عضو دایم

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 13-18

محمد قاسمی؛ غلام حسین علیشیری؛ مریم رضایی؛ حسین کشاورز؛ مرتضی ایزدی؛ علی غنجال