نویسنده = غلامحسین علیشیری
بررسی میزان شیوع بیماری کووید-19 در یک منطقه محروم با استفاده از تست های تشخیصی: تجربه ای از توانمندی نیروهای جهادی و نظامی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1016-1023

10.30491/JMM.24.1.1016

مسعود عرب فرد؛ یزدان حسنی نوریان؛ آرش دهدشتی نژاد؛ علیرضا امام ویردی زاده؛ حسام سلیمانی فر؛ مهران عاشقی؛ عرفان پیله گر؛ مجتبی ساقی؛ امیر محمد فرمانی؛ رضا قربانی؛ محمد حسین عظیم زاده؛ حمیدرضا برهانی؛ حسین شجاع پور؛ احسان حیدری؛ محمدرضا زهره وند؛ محمد حسین عیدنژاد؛ رضا کاظمی؛ علی صفائی؛ غلامحسین علیشیری


مقایسه شاخص‎های ترکیب بدن جانبازان شیمیایی مبتلا به انسداد ریوی مزمن در بیماران با شدت بیماری کم و متوسط به بالا

دوره 22، شماره 8، مهر و آبان 1399، صفحه 837-843

10.30491/JMM.22.8.837

محمود ثالثی؛ غلامحسین علیشیری؛ علیرضا شهریاری؛ امیر الهائی؛ ابوالفضل شکیبائی


بررسی ارتباط بین توده چربی و توده لخم با چگالی مواد معدنی استخوان در مردان نظامی ایران

دوره 19، شماره 1، خرداد و تیر 1396، صفحه 13-21

ابوالفضل شکیبائی؛ غلامحسین علیشیری؛ زینب ابراهیم پور