نویسنده = عزت ا... رحیمی
تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از لِیشمانیوز جلدی

دوره 11، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 231-236

ندا معتمدی؛ سید حسین حجازی؛ سید محمد مهدی هزاوه ئی؛ احمدرضا زمانی؛ صدیقه صابری؛ عزت ا... رحیمی


بررسی میزان صدمات ناشی از برخورد با مین از سال 1375 الی 1380 در مراجعین بیمارستان بعثت سنندج

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1383، صفحه 153-158

نجم‏الدین مولانائی؛ عزت ا... رحیمی؛ فاتح مفاخری؛ سیروس شهسواری