بررسی میزان صدمات ناشی از برخورد با مین از سال 1375 الی 1380 در مراجعین بیمارستان بعثت سنندج

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

اهداف. نظر به این‌که طی سال‌های 1359 الی 1368، بخش‌هایی از استان کردستان صحنه درگیری با متجاوزان عراقی بود، تعداد زیادی مین ضدنفر در مناطق مختلف برجای مانده است. با وجود پاک‌سازی و خنثی‌ کردن تعداد زیادی از آنها، مواردی از برخورد افراد غیرنظامی با مین‌ها وجود دارد. برخورد با مین و صدمات ناشی از آن ، مواردی است که باعث از دست رفتن سلامت انسان ‌ ها می‏شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان صدمات ناشی از برخورد با مین از سال 13 75 الی 13 80 در مراجعین بیمارستان بعثت سنندج انجام شد ه است . روش ها. در این مطالعه توصیفی ، کلیه افراد مراجعه‏کننده به بیمارستان بعثت از سال 13 75 لغایت 13 80 که توسط مین مصدوم شده بودند ، مورد بررسی قرار گرفتند. داده‏ها با استفاده از آمار توصیفی ب ه‌ صورت جداول توزیع فراوانی استخراج گردید. یافته ها. در طی سال 13 75 لغایت 13 80 تعداد 134 نفر ب ه‌ علت مجروحیت توسط مین به بیمارستان بعثت آورده شده بودند که 55 نفر (2/41 درصد) از شهرستان مریوان ارجاع داده شده بود. 44 نفر (1/33 درصد) از افراد مصدوم ، دانش‎آموز بودند. میانگین تعداد روزهای بستری 15 روز با انحراف معیار 13 روز بوده و 278 بار عمل جراحی روی 125 نفر از افراد فوق انجام گرفته بود. بیشترین مناطق آسیب دیده شامل لاسراسیون پا، ساق و ران که در 43 نفر (1/32 درصد) مشاهده شد. نتیجه گیری. براساس نتایج این مطالعه مشخص شد که بیشترین نوع مصدومیت در افرادی که با مین برخورد کرده‏اند ، صدمات اندام تحتانی بوده و مصدومین دچار صدمات شدید و بستری طولانی با تعداد اعمال جراحی زیاد بودند. بنابراین لازم است این مسئله مورد توجه جدی قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها