نویسنده = مهوش جعفری
بررسی اثر خردل گوگردی بر روی بقای سلولی و شکست DNA در سلول‌های فیبروبلاست پوست انسان

دوره 16، شماره 1، خرداد و تیر 1393، صفحه 45-51

مهوش جعفری؛ ژیلا پیرزاد؛ علی زارعی؛ مهدی صابری


تاثیر مصرف گلوکز خوراکی بر سطح کورتیزول پرستاران شب‏کار

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 57-61

حسین امیری؛ حسین محمودی؛ محمد دانشمندی؛ عباس عبادی؛ مسعود سیرتی نیر؛ مهوش جعفری


بررسی اثر محافظتی هگزامتیلن تترامین بر رده سلولیHF2FF تحت تاثیر سولفورموستارد

دوره 7، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 271-277

مهدی صابری؛ علی بمان زارعی؛ ژیلا پیرزاد؛ لیلا گل منش؛ حسین ایمانی؛ غلامرضا پورحیدری زاده؛ مهوش جعفری