دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر و آبان 1378 

پژوهشی اصیل

پزشکی نظامی

صفحه 1-6

منصور کشاورز


سلاحهای هسته ای : مبانی و اصول عملکرد

صفحه 35-39

غلامرضا پور حیدری؛ عبدالمجید چراغعلی


ترومای شکم در جنگ

صفحه 57-60

محسن حجتی؛ محی الدین غفرانی


ارتقاء طراحی کلاهخود رسمی نیروای نظامی

صفحه 67-72

سعید مجیدی؛ محمد سالم؛ مهران هاشمی