نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای سلامت از راه دور در بیوتروریسم: مطالعه مروری نظام‌مند

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه، ساوه، ایران

2 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه، ساوه، ایران

3 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه، ساوه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: سلامت از راه دور یکی از فناوری‌هایی است که می‌تواند در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان عوارض حملات بیوتروریسم کمک کند. هدف از این پژوهش، معرفی کاربرد‌های این ابزار و بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آن در حملات بیوتروریستی است.
روش‌ها: در این مطالعه، جستجو در دو پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس، پابمد و همچنین موتور جستجوی گوگل اسکالر در بازه زمانی سال‌های 2001 تا 2021 انجام شد. با اعمال معیارهای ورود و خروج و بررسی عنوان، چکیده و متن کامل مقالات، مقالات نهایی برای ورود به بخش تجزیه و تحلیل انتخاب شدند. داده‌های مقالات مشمول، بر اساس فرم گردآوری داده، استخراج و تحلیل داده‌ها به روش روایتی انجام شد.
یافته‌ها: از بین مقالات بازیابی شده، 15 مقاله جهت تحلیل نهایی باقی ماند. براساس یافته‌ها، نقش ­های متعدد سلامت از راه دور در دو دسته کلی مدیریتی و درمانی گنجانده  شدند. استفاده از مشاوره از راه دور، آموزش الکترونیکی، پیشگیری از راه دور، پایش از راه دور و تشخیص از راه دور از جمله مهمترین کاربردهای مورد توجه بود. همچنین یافته های تحلیل SWOT نشان داد که ابزار های کاربردی در مقابله با بیوتروریسم، نقاط قوت بیشتری نسبت به ضعف ­هایش دارد. شناسایی زودهنگام اپیدمی و حملات بیوتروریسم و در نتیجه، کنترل شیوع آن‌ها از نقاط قوت چشمگیر این حوزه می‌باشد و از مهمترین نقاط ضعف آن می ­توان به تعامل ناپذیری این سیستم ها اشاره کرد.
نتیجه‌گیری: با توجه به کاربردهای فراوان و تأثیر مثبت ابزارهای سلامت از راه دور در هنگام وقوع حوادث بیوتروریسم، بهره‌گیری از این ابزارها توسط سازمان‌های مختلف به‌خصوص هلال‌احمر و سازمان‌های نظامی پیشنهاد می‌شود. اما با توجه به نقاط ضعف و تهدیداتی مثل عدم وجود زیرساخت مناسب فنی، سازمانی، حقوقی، بیمه‌ای و موضوعات امنیت و محرمانگی لازم است تمهیدات ویژه‌ای برای مقابله با این موارد اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها