استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای پیش بینی بیماری عروق کرونر قلب در زنان میانسال فعال

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بیماری عروق کرونر شایع­ترین شکل بیماری قلبی عروقی است و اغلب باعث انفارکتوس میوکارد می­شود. سالانه میلیاردها دلار خسارت مالی و میلیون­ها مرگ در سراسر جهان به بار می ­آورد. روش استاندارد برای تشخیص بیماری­های قلبی عروقی آنژیوگرافی است که تهاجمی و خطرناک است. سیستم یادگیری ماشین به طور گسترده­ای به عنوان یک رویکرد سریع، مقرون به صرفه و غیر تهاجمی برای تشخیص بیماری­های قلبی عروقی استفاده شده است. بنابراین، هدف از این تحقیق استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای پیش‌بینی بیماری عروق کرونر قلب در زنان میانسال فعال بود.
روش‌ها: در این مطالعه، از سوابق پزشکی 372 زن میانسال مبتلا به بیماری عروق کرونر که در دو بیمارستان منتخب طی سال‌های 1400-1395 بستری شده بودند استفاده شد. از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای تشخیص بیماری عروق کرونر استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از نرم افزار MATLAB در سطح معنی ­داری 0/05 استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که با استفاده از سوابق پزشکی حاوی 14 ویژگی مشترک، مربوط به اطلاعات آنتروپومتری، تست‌های تشخیصی، نتیجه آنژیوگرافی و فعالیت بدنی، الگوریتم ماشین بردار پشتیبان می‌تواند با دقت 70 درصد و صحت 76 درصد بیماری عروق کرونر را پیش­بینی کند.
نتیجه‌گیری: استفاده از رویکرد یادگیری ماشین توانایی پیش ­بینی حضور بیماری عروق کرونر را با دقت و حساسیت بالا فراهم می‎کند. بنابراین به پزشکان اجازه می‎دهد تا درمان پیشگیرانه به موقع را در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر انجام دهند.

کلیدواژه‌ها