اهمیت تعدیل کننده های پرتویی طبیعی در محافظت و تسکین آسیب های ناشی از پرتو

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه رادیولوژی و پزشکی هسته ای، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 مرکز تحقیقات علوم پرتویی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران

چکیده

آسیب بافت نرمال از مهمترین نگرانی­های درمان سرطان و همچنین مواجهه با حوادث پرتوی است. آسیب به ارگان­ های حساس به تابش پرتو مانند سیستم خونساز، سیستم گوارش، ریه، کبد و کلیه مهمترین عامل مرگ و میر و یا کاهش کیفیت زندگی به دلیل عوارض طولانی مدت ناشی از تابش پرتو است. در این زمینه استفاده از ترکیبات آنتی ­اکسیدان و محافظ ­های پرتوی یکی از بهترین گزینه ­ها برای کاهش عوارض پرتوی است. این یک مطالعه مروری روایی است که قصد دارد قابلیت آنتی ­اکسیدان­ ها و ترکیبات طبیعی را به منظور کاهش آسیب­ های ناشی از تابش پرتو مورد بررسی قرار دهد. استفاده از آنتی ­اکسیدان­ ها و محافظت کننده­ های پرتویی یکی از بهترین انتخاب­ ها برای بهبود عوارض جانبی پرتوهای یونساز است. هر چند تاکنون ترکیبات شیمیایی مختلفی بدین منظور مورد مطالعه قرار گرفته است، آنتی ­اکسیدان­ های طبیعی با سمیت پایین بخصوص به منظور تعدیل آسیب­ های پرتوی ناشی از وقایع هسته­ ای و رادیولوژیکی بیشتر مورد توجه قرار دارند. در بررسی حاضر، آنتی ­اکسیدان ­های طبیعی و گیاهان دارویی برای بهبود آسیب­ های ناشی از تابش پرتوهای یونساز مورد بحث قرار خواهد گرفت. نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه شکاف قابل توجهی است که می ­توان به مطالعات کاربردی بیشتر در آینده نسبت داد. به نظر می ­رسد بعد از سوانح پرتویی احتمالی، تسکین دهنده ­های پرتویی طبیعی می­ توانند نقش موثری بر درمان عوارض و کاهش آمار قربانیان ایفا کنند. تحقیقات بیشتر در این زمینه می­تواند خلا موجود را پوشش دهد.

کلیدواژه‌ها