بررسی ارتباط سلامت روانی با افکار و رفتارهای مرتبط با خودکشی در بین نظامیان: یک مطالعه مروری نظام مند

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: افراد نظامی که به دلایل گوناگون از آسیب­ پذیری روانشناختی بالاتری برخوردار هستند، ممکن است در مقایسه با دیگران بیشتر تحت تاثیر شرایط نظامی و جنگی قرار گیرند و افکار خودکشی و آسیب به خود را نشان دهند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سلامت روانی با افکار و رفتارهای مرتبط با خودکشی در بین نظامیان انجام شد.
روش‌ها: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری داده­ ها مروری نظام ­مند بود. در پژوهش حاضر، با استفاده از جست­جوی کلید واژه­ های تخصصی افکار خودکشی، رفتار خودکشی، سرباز، جانباز، استرس پس از ضربه، سلامت روانی، افسردگی، اضطراب، استرس، آسیب به خود، خشونت، نظامی و جنگ در پایگاه ­های اطلاعاتی انگلیسی نظیر Google Scholar, PubMed, ISI, Scopus and ScienceDirect و پایگاه اطلاعاتی علمی جهاد دانشگاهی (SID)، بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran) و بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایران مورد جستجو قرار گرفتند. پس از جست­جوی کلیدواژه ­ها، جامعه آماری این مطالعه 764 مقاله فارسی و انگلیسی بود که در بازه زمانی 2011 (از ماه فوریه) تا 2022 (تا ماه جولای) منتشر شدند. بعد از حذف مقالاتی که ارتباطی با اهداف پژوهش نداشتند، با توجه به الگوی پریزما در نهایت 51 مقاله وارد پژوهش گردید و به ­طور کامل بررسی شدند.
یافته‌ها: بررسی ­های صورت گرفته حاکی از وجود اختلالات روانشناختی گسترده مانند استرس پس از ضربه، افسردگی، اضطراب، تروما، ترس، استرس، انگ اجتماعی، کیفیت خواب پایین، عدم حمایت اجتماعی، صدمه اخلاقی، تاب ­آوری پایین، اختلالات شخصیت، تکانشگری، اعتیاد به دخانیات و الکل در بین نظامیان دارای افکار و رفتارهای مرتبط با خودکشی داشت. همچنین سن پایین، جنس مرد، تحصیلات پایین، مجرد بودن، وضعیت اقتصادی ضعیف، سابقه خانوادگی، مدت زمان خدمت و درجه نظامی از جمله عوامل جمعیت­ شناختی تاثیرگذار در افزایش افکار و رفتارهای مرتبط با خودکشی در بین نظامیان بود. بر اساس بررسی­ های صورت گرفته برخورداری از انعطاف­ پذیری شناختی، تاب ­آوری، حمایت اجتماعی و سلامت معنوی و روانی به میزان قابل توجهی می­ تواند میزان افکار و رفتارهای مرتبط با خودکشی را در نظامیان کاهش دهد.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه نظامیان در طول زندگی خود با وقایع استرس ­زا و اضطراب ­آور مختلفی روبرو می ­شوند، لازم است از سلامت روانی مطلوبی برخوردار باشند. در این زمینه، مراکز روانشناسی و مشاوره پادگان­ های نظامی می ­بایست به صورت منظم افکار و رفتارهای مرتبط با خودکشی را مورد بررسی و غربالگری قرار دهند تا در صورت لزوم مداخلات روانشناختی مدنظر را ارئه دهند.

کلیدواژه‌ها