آبله میمون: فرصت‌ها و چالش‌ها

نوع مقاله : مروری کوتاه

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آبله میمون یک بیماری مشترک بین انسان و دام است که توسط خانواده پاکس­ویریده ایجاد می­‌شود. اخیرا موارد این بیماری در جهان رو به افزایش گزارش گردیده است. هدف از این مطالعه، مروری بر تاریخچه، اپیدمیولوژی، نحوه انتقال، علائم بالینی، تشخیص، درمان، واکسیناسیون و پیشگیری بیماری آبله میمون می‌­باشد.
روش‌ها: مطالعه حاضر یک مقاله مروری است که از طریق جستجو در پایگاه­‌ها، بانک­‌های اطلاعاتی و منابع معتبر علمی داخلی (پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی [SID] و مگیران) و خارجی شامل:Web of Science, PubMed, Science Direct, Scopus  وGoogle Scholar  به­‌دست آمد و از کلمات کلیدی بیماری آبله میمون، ویروس آبله میمون، پاکس­ویریده، طغیان آبله میمون، ویروس آبله استفاده شد.
یافته‌ها: این بیماری بازپدید اغلب در مرکز و غرب آفریقا اندمیک می‌­باشد، اما از ماه می 2022 اولین موارد انسانی آلوده به آبله میمونی در کشورهای غیراندمیک بیماری نیز گزارش گردید. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، در طغیان اخیر ابتدا این بیماری در کشورهای پیشرفته بویژه کشورهای اروپایی و اغلب در مردان مشاهده شد. گسترش این بیماری به سایر کشورها باعث نگرانی از ایجاد همه‌­گیری دیگری مشابه پاندمی کرونا گردیده است. آبله میمون در حال حاضر یک تهدید بزرگ برای بهداشت عمومی است، بنابراین نیازمند همکاری فوری بین بالین و علوم پایه جهت تحقیق و بررسی در زمینه منشا بیماری و زنجیره انتقال آن، تکنیک­‌های تشخیص سریع، ارزیابی واکسن­‌ها، درمان و اقدامات کنترلی می­‌باشد.
نتیجه‌گیری: تجارب حاصل از پاندمی‌­های گذشته بویژه پاندمی کووید-19 از جمله فرصت­‌هایی است که جامعه جهانی می­‌تواند از آن جهت مقابله و کنترل بیماری­‌های نوپدید و بازپدید ازجمله آبله میمون استفاده نماید.

کلیدواژه‌ها


1. Kabuga AI, El Zowalaty ME. A review of the monkeypox virus and a recent outbreak of skin rash disease in Nigeria. Journal of medical virology. 2019;91(4):533-40. 2. Jones KE, Patel NG, Levy MA, Storeygard A, Balk D, Gittleman JL, et al. Global trends in emerging infectious diseases. Nature. 2008;451(7181):990-3. 3. Bernstein AS, Ando AW, Loch-Temzelides T, Vale MM, Li BV, Li H, et al. The costs and benefits of primary prevention of zoonotic pandemics. Sci Adv. 2022;8(5):eabl4183-eabl. 4. Organization WH. Multi-country monkeypox outbreak: situation update. https://wwwwhoint/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON393. 17 June 2022. 5. Cho CT, Wenner HA. Monkeypox virus. Bacteriological reviews. 1973;37(1):1-18. 6. Likos AM, Sammons SA, Olson VA, Frace AM, Li Y, Olsen-Rasmussen M, et al. A tale of two clades: monkeypox viruses. The Journal of general virology. 2005;86(Pt 10):2661-72. 7. Parker S, Buller RM. A review of experimental and natural infections of animals with monkeypox virus between 1958 and 2012. Future Virology. 2013;8(2):129-57. 8. Parker S, Nuara A, Buller RM, Schultz DA. Human monkeypox: an emerging zoonotic disease. Future microbiology. 2007;2(1):17-34. 9. Monkeypox fact sheet. [Internet]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox. [cited Accessed 1 April 2020.]. 10. Reed KD, Melski JW, Graham MB, Regnery RL, Sotir MJ, Wegner MV, et al. The detection of monkeypox in humans in the Western Hemisphere. The New England journal of medicine. 2004;350(4):342-50. 11. Perez Duque M, Ribeiro S, Martins JV, Casaca P, Leite PP, Tavares M, et al. Ongoing monkeypox virus outbreak, Portugal, 29 April to 23 May 2022. Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin. 2022;27(22). 12. Antinori A, Mazzotta V, Vita S, Carletti F, Tacconi D, Lapini LE, et al. Epidemiological, clinical and virological characteristics of four cases of monkeypox support transmission through sexual contact, Italy, May 2022. Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin. 2022;27(22). 13. Monkeypox Outbreak Global Map [Internet]. https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/world-map.html. 22 Aug 2022. 14. Monkeypox [Internet]. https://www.ghm.org/blog/monkeypox-update. July 2022. 15. Mauldin MR, McCollum AM, Nakazawa YJ, Mandra A, Whitehouse ER, Davidson W, et al. Exportation of Monkeypox Virus From the African Continent. The Journal of Infectious Diseases. 2020;225(8):1367-76. 16. Organization WH. Monkeypox: public health advice for gay, bisexual and other men who have sex with men. https://wwwwhoint/news/item/25-05-2022-monkeypox--public-health-advice-for-gay--bisexual-and-other-men-who-have-sex-with-men. 25 May 2022 17. Petersen E, Kantele A, Koopmans M, Asogun D, Yinka-Ogunleye A, Ihekweazu C, et al. Human Monkeypox: Epidemiologic and Clinical Characteristics, Diagnosis, and Prevention. Infectious disease clinics of North America. 2019;33(4):1027-43. 18. Li Y, Olson VA, Laue T, Laker MT, Damon IK. Detection of monkeypox virus with real-time PCR assays. Journal of clinical virology : the official publication of the Pan American Society for Clinical Virology. 2006;36(3):194-203. 19. McCollum AM, Damon IK. Human monkeypox. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America. 2014;58(2):260-7. 20. Moore MJ, Rathish B, Zahra F. Monkeypox. StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing Copyright © 2022, StatPearls Publishing LLC.; 2022. 21. FINE PEM, JEZEK Z, GRAB B, DIXON H. The Transmission Potential of Monkeypox Virus in Human Populations. International Journal of Epidemiology. 1988;17(3):643-50. 22. Petersen BW, Kabamba J, McCollum AM, Lushima RS, Wemakoy EO, Muyembe Tamfum JJ, et al. Vaccinating against monkeypox in the Democratic Republic of the Congo. Antiviral research. 2019;162:171-7.