آسیب‌شناسی حریق در یک بیمارستان نظامی با استفاده از تکنیک FRAME

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشکده بهداشت

2 گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 معاونت توانبخشی

چکیده

زمینه و هدف: یکی از اماکن حیاتی و حساس و همچنین کاربردی که حفظ عملکرد آن­‌ها در شرایط عادی و زمان وقوع بحران از بزرگترین دغدغه­‌های مدیران نظام سلامت به شمار می‌­آید؛ بیمارستان­‌ها می­‌باشند. با بهره‌­گیری از اصول و مبانی ایمنی حریق می­‌توان میزان آسیب­پذیری آن­‌ها را کاهش داد. حریق یکی از ریسک­‌هایی است که می­‌تواند منجر به خسارت­‌های جانی و مالی فراوان و هم­چنین اختلال در عملکرد بیمارستان ­گردد. ارزیابی خطر آتش‌­سوزی، روش مؤثر­تری جهت ارزیابی آسیب‌­پذیری، ظرفیت و توانمندی بیمارستان می‌­باشد.
روش‌ها: این مطالعه به صورت مقطعی با استفاده از روش ارزیابی خطر آتش‌­سوزی برای مهندسین (FRAME) در ساختمان بستری یک بیمارستان نظامی انجام گرفت. در مرحله اول خطر آتش‌­سوزی با استفاده از فرمول­‌های روش مذکور در نرم افزار EXCEL محاسبه گردیدند. فاکتورهای موثر در سطح ریسک به دست آمده شناسایی و ارزیابی شدند.
یافته‌ها: سطح ریسک حریق برای ساکنین در کلیه واحدها بالاتر از یک به دست آمد. فاکتور ارتفاع، فاکتور بار حریق، فاکتور حفاظت نرمال به عنوان فاکتورهای موثر بر سطح ریسک حریق موجود شناسایی گردیدند.
نتیجه‌گیری: مقدار عددی ریسک برای ساکنین در تراز نامطلوب قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از روش FRAME در ارزیابی خطر تسهیلات سلامت مانند بیمارستان، علاوه بر تعیین نقاط ضعف و قوت مکان­‌های مورد ارزیابی، می‌­تواند با شناسایی عوامل مؤثر در راستای اجرای اصول پدافند غیر عامل در جهت پیش­‌بینی و پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار و حفظ و تداوم عملکرد این مراکز در زمان­‌های حساس از جمله شرایط اضطراری انسان­‌ساز و یا طبیعی شود.

کلیدواژه‌ها


.12 Hooper P, Sukhram R, Blackman B, Dear J. On the blast resistance of laminated glass. International Journal of Solids and Structures. 2012;49(6):899-918. .14 Kobes M, Helsloot I, De Vries B, Post JG. Building safety and human behaviour in fire: A literature review. Fire Safety Journal. 2010;45(1):1-11. .15 Hirschler MM. Fire hazard and fire risk assessment: ASTM International; 1992. .20 Lu S, Mei P, Wang J, Zhang H. Fatality and influence factors in high-casualty fires: A correspondence analysis. Safety science. 2012;50(4):1019-33. .21 Charters D, editor Quantified assessment of hospital fire risks. Proc Interflam; 1996. .23 Cyganik KA. Disaster preparedness in virginia hospital center-arlington after Sept 11, 2001. Disaster Management & Response. 2003;1(3):80-6. .28 Jönsson R, Lundin J. The Swedish Case Study, Different Fire Safety Design Methods Applied on a High Rise Building. LUTVDG/TVBB—3099--SE. 1998;3099. .29 BM AS. Industrial safety principles and Services. Fanavaran press. 2005:P 339. .30 Guo S, editor Fire Risk Assessment for Commercial Buildings Based on FRAME Method. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science; 2019: IOP Publishing. .33 De Smet E. Handbook for the use of this Fire Risk Assessment Method for Engineering. Tweede uitgave; 2000. .35 Book FCE. Avilable From: http://www. FRAMEmethod. net. Accessed; 2009. .36 Šakėnaitė J. A comparison of methods used for fire safety evaluation. Mokslas–Lietuvos ateitis/Science–Future of Lithuania. 2010;2(6):36-42. .37 Ng M. Fire Risk Analysis Of The Airport Terminals. International Journal on Engineering Performance-Based Fire Codes. 2003;5(4):103-7.