پتانسیل تهاجم عصبی SARS‐CoV-2؛ مطالعه مروری

نوع مقاله : مروری

نویسنده

استادیار فیزیولوژی پزشکی، گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

ظهور کرونا ویروس سندرم تنفسی حاد شدید 2 (SARS‐CoV-2) در دسامبر 2019، به بیماری همه‌گیر کووید-19 منجر شده است. اخیراً مطالعات بالینی نشان داده­اند بخش­هایی از سیستم عصبی؛ ازجمله مایع مغزی نخاعی طی عفونت  SARS-CoV-2درگیر می­شوند که با تظاهرات عصبی متنوعی مانند سردرد، سرگیجه و اختلال در حواس بویایی و چشایی، همراه است. در این مطالعه مروری از پایگاه‌های اطلاعاتی Pubmed، Google Scholar و Scopus؛ و کلمات کلیدی SARS‐CoV-2، کووید-19، ACE2 و سیستم عصبی برای یافتن مقالات مربوط به داده‌های بالینی تهاجم SARS‐CoV-2 به سیستم عصبی استفاده شد. مقالات مطالعه شده در این تحقیق مربوط به فاصله زمانی ۱۹۹۲ تا ۲۰۲۰ هستند. یافته ها بیانگر این مطلب است که کرونا ویروس‌ها به سیستم عصبی انسان حمله می‌کنند و باعث تغییرات عصبی شدید می‌شوند. بنابراین، با توجه به اینکه گیرنده اختصاصی SARS-CoV-2؛ یعنی ACE2 در سیستم عصبی مرکزی به تعداد فراوانی وجود دارد و خاصیت عصبی و تهاجمی سایر کرونا ویروس‌های انسانی به‌طور گسترده‌ای گزارش‌شده‌اند، شناسایی عوارض احتمالی کووید-19 بر روی سیستم عصبی، ضروری است.

کلیدواژه‌ها