اهتمام به علوم پایه در پزشکی راهگشای درمان بهتر در کووید-19

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 1دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

چکیده

نامه به سردبیر

کلیدواژه‌ها


References 1. Silver RC. Surviving the trauma of COVID-19. Science; 2020. 2. Cobey S. Modeling infectious disease dynamics. Science, 2020. 368(6492) 713-4. 3. Lamers MM, Beumer J, van der Vaart J, Knoops K, Puschhof J, Breugem TI, et al. SARS-CoV-2 productively infects human gut enterocytes. Science, 2020. 4. Bornstein SR, Dalan R, Hopkins D, Mingrone G, Boehm BO. Endocrine and metabolic link to coronavirus infection. Nature Reviews Endocrinology. 2020;16(6):297-8. 5. Dobson AP, Pimm SL, Hannah L, Kaufman L, Ahumada JA, Ando AW, et al. Ecology and economics for pandemic prevention. Science, 2020. 369(6502): 379-81. 6. Yin W, Mao C, Luan X, Shen D-D, Shen Q, Su H, et al. Structural basis for inhibition of the RNA-dependent RNA polymerase from SARS-CoV-2 by remdesivir. Science, 2020. 7. Shang J, Ye G, Shi K, Wan Y, Luo C, Aihara H, et al. Structural basis of receptor recognition by SARS-CoV-2. Nature. 2020;581(7807):221-4. 8. Kirchdoerfer RN, Cottrell CA, Wang N, Pallesen J, Yassine HM, Turner HL, et al. Pre-fusion structure of a human coronavirus spike protein. Nature. 2016; 531(7592): 118-21. 9. Viglione G. How many people has the coronavirus killed? Nature. 2020;585(7823):22-4. 10. Prather KA, Wang CC, Schooley RT. Reducing transmission of SARS-CoV-2. Science. 2020. 11. Gao Q, Bao L, Mao H, Wang L, Xu K, Yang M, et al. Development of an inactivated vaccine candidate for SARS-CoV-2. Science. 2020. 12. Stefan N, Birkenfeld AL, Schulze MB, Ludwig DS. Obesity and impaired metabolic health in patients with COVID-19. Nature Reviews Endocrinology. 2020:1-2. 13. Wu Y, Xu X, Chen Z, Duan J, Hashimoto K, Yang L, et al. Nervous system involvement after infection with COVID-19 and other coronaviruses. Brain Behavior Immunity. 2020. 14. Metcalf CJE, Morris DH, Park SW. Mathematical models to guide pandemic response. Science. 2020;369(6502):368-9. 15. You S, Sonne C, Ok YS. COVID-19's unsustainable waste management. Science, 2020. 368(6498): 1438. 16. Brooks SK, Webster RK, Smith LE, Woodland L, Wessely S, Greenberg N, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet. 2020. 17. Aassve A, Cavalli N, Mencarini L, Plach S, Bacci ML. The COVID-19 pandemic and human fertility. Science. 2020;369(6502):370-1. 18. Lian J, Jin X, Hao S, Cai H, Zhang S, Zheng L, et al. Analysis of epidemiological and clinical features in older patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) outside Wuhan. Clinical Infectious Diseases, 2020. 71(15): 740-7.