طراحی و ساخت دستگاه پین کاتر ارتوپدی هوشمند جهت استفاده در اتاق عمل و بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

چکیده

زمینه و هدف: از آنجایی که از پین کاتر در عمل‌های جراحی مربوط به پیچ و پلاک‌گذاری ارتوپدی استفاده می‌شود و این عمل یکی از حساس‌ترین جراحی‌ها می‌باشد بنابراین صرفه‌جویی در زمان در کنار کاهش میزان عفونت بسیار حائز اهمیت می‌باشد. هدف از طراحی کوچک برشگر پیچ‌های ارتوپدی (Mini-Pin cutter)، جایگزینی دستگاهی کوچکتر، سبک‌تر، موثرتر و کارآمدتر به‌جای برشگرهای مرسوم و سنتی است که در نهایت منجر به اجرای برشی راحت، تمیز و سریع و در نتیجه کوتاه‎تر شدن زمان عمل می‎شود.
روش‎ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی با رویکرد طراحی و ساخت است. به این معنی که قبل از تهیه و سرهم (اسمبل) کردن اجزاءِ سیستم، نخست با استفاده از نرم افزارهای معتبر علم مکانیک (ABAQUS و CATIA) بحث تحلیل نیرویی انجام شد (رویکرد طراحی). در ادامه و پس از مدلسازی قطعات مکانیکی، قطعات موردنظر برای ساخت و مونتاژ تهیه شد (رویکرد ساخت). برای جمع‎آوری داده‎های مورد نیاز از ادبیات موضوعی در کنار تجربیات تیم طراحی و ساخت استفاده گردید.
یافته‌ها: دستگاه پیش‌روی بر اساس نتایج حاصل از نظر متخصصین ارتوپدی طراحی و ساخته شده و شامل مدار الکترونیکی و تیغه‌های برش پین‌های ارتوپدی با قابلیت عکس العمل بالا در مواقع بحرانی است که جهت تسریع در عمل جراحی و جلوگیری از عفونت در محیط‌های اتاق عمل بسیار مفید می‌باشد. دستگاه طراحی شده به صورت قابل حمل و جابجایی (Portable) با وزن 1600 گرم می‎باشد.
نتیجه‌گیری: دستگاه معرفی شده در این مطالعه، سیستمی مکانیکی و خودکار (اتوماتیک) است که در آن سعی بر آن شده تا نواقص موجود در ابزارهای فعلی و مرسوم را بر طرف نماید. دستگاه ساخته شده به گونه ایست که نسبت به ابزارهای موجود کوچک‌تر، سبک و با ایمنی بالاتر است. از طرفی امکان بسته بندی (Packing) و ضدعفونی کردن آن بسیار راحت می‌باشد. مهمترین برتری این دستگاه نسبت به ابزارهای قدیمی بحث افزایش سرعت برش پین‌های ارتوپدی است که این موضوع سبب کوتاهی در زمان عمل‌های جراحی شده که این موضوع در زمان‌های بحران و نظامی بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


1. Kilgore ML, Ghosh K, Beavers CM, Wong DY, Hymel PA, Brossette SE. The Costs of Nosocomial Infections. Medical Care Journal. 2008; 46: 101-4. doi:10.1097/MLR.0b013e3181468991 2. Struelens MJ. Hospital Infection Control. Armstrong D, Cohen Journal. 1999; 7(11): 103-110. 3. Finkelstein R, Rabino G, Mashiah T, Bar-El Y, Adler Z, Kertzman V, et al. vancomycin versus cefazolin porphylaxis for cardiac surgery in the setting of a high prevalence of methicillin-resistant staphylococcal infections. J Thorac Cardiovasc Surg 2002; 123(2): 326-332. doi:10.1067/mtc.2002.119698 4. Bhatia JY, Pandey K, Rodrigues C, Mehta A, Joshi VR. Postoperative wound infection in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery: a prospective study with evaluation of risk factors. Ind J Medic Microbiol. 2003; 21(4): 246-251. 5. Yaghoubi A, Ghotaslou R, Safaei N, Jahanroshan J, Mahmoudian R. Study on Bacteria and Factors Involved in Wound Infections after Cardiac Surgery in Shahid Madani Hospital. Med J Tabriz Univ Med. 2011;32(6):83-89. 6. Kernodle DS, Kise AB. Surgical and traumaRelated infections. Mandell GL Journal.1995; 5 (12): 24-29. 7. Wong ES. Surgical site infections. Mayhall CG Journal. 2000; 5(11): 156-166. 8. Kernodle DS, Kiser AB. Surgical and traumaRelated infections. In: Mandell GL, editor. Mandell, Douglass and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 5th ed. Baltimore: Williams & Wilkins: 1995; p. 2442. 9. Ameryoun A, Karimi zarchi A, Tavakoli R. Awareness of hospital supervisors' about hospital infection control in hospitals affiliated to medical universities. Journal of Military Medicine. 2009; 11(2): 97-101. 10. Steed JC. Common infection acquired in the hospital. Nurs Clim North Am Journal .1999; 34(2): 443. 11. Wenzel RP, Osterman CA, Hunting KJ, Gwaltney JM. Hospital acquired infections: surveillance in a university hospital.Epidemiol Am Journal.1976; 103:251-60. doi:10.1093/oxfordjournals.aje.a112223 12. Bennet JV, Brachman PH. Hospital infection. 4th ed. Lippincot: Ravan pub; 1998; 421-9. 13. Dudly S. Footwear practice and operating Room contamination. Nursing Research 1997; 36: 366-9. doi:10.1097/00006199-198711000-00011 14. Majidi SA, Mehrabian F, Tabari R. Applying the principles of infection control in the operating room staff and medical teaching hospitals in Rasht. Guilan University of Medical Sciences Journal. 2006; 16 (64): 89-96. 15. Ahangar A, Safarani S, Fayazbakhsh A. A Survey of knowledge and attitudes of hospital senior managers about the possibility of implementing TQM at Tehran University of Medical Sciences. Journal of Health Payavard. 2009; 3:76. 16. Tabibi J, Ebadiazar F, Tourani S, Khalesi N. TQM in health system. Jahanrayane Journal. 2010;13(5): 122-126. 17. Cohen L, Manion L, Morrison K. Research methods in education: London and New York Routledge. 18. Haj bagheri A, Parvizi S, Salsani M. Qualitative Reaserch Methods.Tehran, Iran: Boshra Press . 19. Mosadeghrad AM. Implementing Strategic Collaborative Quality Management in Health Care Sector. International Journal of Strategic Change Management. 2012; 4 (3/4): 203-228. doi:10.1504/IJSCM.2012.051846 20. American Academy of Orthopaedic Surgeons Website, www.Aaos.Org. 21. http://www.Healthcommunities.Com/Orthopedic-Surgery/What-is-an-Orthopedic Surgeon.Shtml. 22. Cheng SM, Garcia M, Espin S, Conly J. Literature review and comparing surgical scrub techniques. Association of Preoperative Registered Nurses Jouranal. 2001; 74: 218-224. doi:10.1016/S0001-2092(06)61530-5