ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه با استفاده از پایش تولید گیاهان دارویی با تأکید بر اجرای پدافند زیستی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اجرای پدافند غیر­عامل و زیستی می­تواند نقش اساسی در کاهش آسیب­پذیری سلامت افراد جامعه ایفا نماید. این مطالعه با هدف نهادینه­سازی نظام پایش تولید و تأمین مواد اولیه داروهای گیاهی جهت ارتقاء سلامت، پیشگیری و درمان بیماری­ها انجام گرفت.
روش‌ها: این مطالعه در دو بخش تئوری و عملی در 6 مرحله: 1) تعیین اقلیم منطقه 2) تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه 3) بررسی جامع نیاز­های اگرواکولوژیکی گیاه 4) انتخاب و کشت گیاهان منتخب در فضاهای سبز 5) معرفی خواص دارویی گیاهان دارویی 6) تولید گیاه دارویی ارگانیک و ایمن انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج این تحقیق نشان داد که اقلیم شهر تهران از خشک تا مرطوب متغیر است و بر این اساس دامنه وسیعی از گیاهان دارویی بسته به شرایط هر منطقه قابلیت کشت دارند. به عنوان مثال در منطقه اقلیمی مورد مطالعه گیاهانی مانند به­لیمو، گل راعی، زوفا، سنبل الطیب، سیاه­دانه، بادرنجبویه، گل گاوزبان، اسطوخودس، خرفه و مریم گلی قابل کشت است.
نتیجه‌گیری: اگر چه این مطالعه در مقیاس کوچک صورت گرفت اما می­تواند الگویی برای مراکز دارای زمین­های وسیع­تر مانند دانشگاه­هاو سازمان­ها باشد. این مطالعه همچنین می­تواند موجب رونق کشت و کار گیاهان دارویی، تغییر الگوی طراحی فضای سبز رایج و استفاده بهتر از اراضی حاشیه­ای و بایر و در دراز مدت جبران بخشی از کمبود داروهای شیمیایی کشور با استفاده از گیاهان دارویی شود.

کلیدواژه‌ها