چگونه داور حرفه ای مقالات برای مجلات پزشکی باشیم- مطالعه مروری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار مراقبتهای ویژه، بخش مراقبتهای ویژه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: انجام داوری برای مجلات پزشکی بعنوان یک هنر، یک امتیاز، یک مسئولیت و خدمت به این حرفه تلقی می شود. انجام داوری مقالات نیاز به مهارت، تعهد و صرف زمان دارد. داوران تازه کار ممکن است علاقه مند به انجام داوری باشند، اما شناخت کافی از نقش خود به عنوان داور و مهارت های مورد نیاز برای انجام یک داوری جامع و عادلانه را نداشته باشند. هدف از این مطالعه مروری کمک به داوران تازه کار در آماده سازی خود برای داوری مقالات و تهیه گزارش داوری و همچنین بهبود اعتماد به نفس و مهارت های خود در نقش داور می باشد.

روش‌ها: در این مطالعه مروری، از مقالات منتشر شده در این زمینه بعلاوه تجربیات شخصی خود از داوری هایی انجام شده، استفاده شد. علاوه بر این یکی از نویسندگان چندین دوره کارگاه داوری مقالات در دانشگاه ها برگزار نموده است.

یافته‌ها: ما ترکیبی از تمام روش های داوری را شرح دادیم و یک سری از استراتژی های ساده که اساتید حوزه بهداشت و درمان می تواند از آنها برای انجام داوریهای با کیفیت بالا استفاده نمایند نیز ارائه نمودیم.

نتیجه‌گیری: اگرچه کسب و توسعه مهارت داوری مقالات پزشکی، پیامد و حاصل تمرین مداوم و تجربه است، با این وجود استراتژیهای تشریح شده در این مطالعه مروری میتواند برای همه داوران بویژه داوران تازه کاری که نقش خود را بعنوان داور تازه آغاز کرده اند مفید باشد و باعث افزایش مهارت های آنها در زمینه داوری مقالات گردد.

کلیدواژه‌ها