اثر آموزش با استفاده از تکنیک تمرینات میدانی و مدل حیوانی بر آگاهی کادر درمانی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف. حوادث و تروما در سراسر جهان، هرساله قربانیان فراوانی به همراه دارد. در ایران آمار مرگ‌­ومیر بیماران ترومایی به‌­صورت غیرقابل‌­قبولی بالاست. لذا بایستی برای کاهش مرگ­‌ومیر راه چاره اندیشیده شود. این راه‌کارها در قالب برنامه‌­های اجرایی، آموزشی، پژوهشی، کنترل عملیات و غیره تعریف می­‌شوند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر آموزش با مدل حیوانی و تمرینات میدانی بر آگاهی کادر درمانی بود.   روش‌­ها. در این مطالعه توصیفی که در سال 1364 در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شد، 144 پزشک شاغل در زمینه‌های مختلف، به‌­صورت تصادفی انتخاب شده و در 6 گروه قرار گرفتند. آموزش احیا با استفاده از مدل حیوانی ارایه شد و آزمون­‌های چهار­گزینه‌­ای، تشریحی و عملی، قبل و بعد از کارگاه به عمل آمد. داده‌­ها با استفاده از نرم‌­افزار آماری SPSS 14 با آزمون تی زوجی سنجیده شد.   یافته‌ها. سطح کیفی آگاهی بلافاصله پس از اتمام کارگاه از 26 به 58 و سطح کمی از 49 به 65 ارتقا یافت. همچنین، توانایی عملی افراد از 46 به 75 رسید. نتیجه‌­گیری. استفاده از مدل حیوانی و آموزش میدانی تاثیر مثبتی بر ارتقای آگاهی کادر درمانی در نجات مصدومان دارد.

کلیدواژه‌ها