روش های کاهش تولید پسماند بیمارستانی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت پسماند­های تولیدی در یکی از بیمارستان­‌های تهران، به­‌منظور شناسایی منابع و روش‌­های کاهش تولید پسماند بود.   روش­‌ها. این مطالعه از نوع مداخله‌­ای میدانی است. روش‌­های مؤثر در کاهش تولید پسماند به اجرا درآمد و تأثیر آن پیگیری شد. جمع‌­آوری داده‌­ها با مشاهده حضوری و تکمیل چک­‌لیست توسط پرسشگرها انجام شد و به کمک نرم‌­افزار 13 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یافته­‌ها. جداسازی و جمع‌­آوری جداگانه پسماند­های شبه­‌خانگی و عفونی، در 96% بخش‌­ها در حالی انجام شد که پزشکان با مشارکت 10% کمترین و پرستاران با مشارکت 40% بیشترین همکاری را داشتند. از مهم‌­ترین روش‌­های کاهش تولید پسماند، ضرورت وجود الگوی صحیح در خریدها، انبارداری، توزیع و مصرف اقلام و تجهیزات و لوازم متناسب با رویکرد کاهش تولید پسماند و نیازهای بیمارستان بود. جلوگیری از پرت اقلام و استفاده صحیح از آنها، بازیافت پاک در مبدا تولید، اصلاح الگوی ارایه خدمات و تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز از انواع دارای کیفیت مطلوب از جمله سایر روش­‌های موثر در کاهش تولید پسماندها شناسایی شد. موفقیت این عوامل مستلزم حمایت مدیران و نظارت بهداشت بیمارستان است. علی‌­رغم افزایش 10درصدی تعداد بیماران بستری نسبت به سال قبل از تحقیق، مقدار پسماندهای تولیدشده تا بیش از 20% کاهش یافت. نتیجه‌­گیری. با اجرای برنامه‌­های ساده در بیمارستان، تولید پسماندها قابل کنترل و کاهش است. کاهش هزینه‌های مدیریت پسماندهای بیمارستانی و کاهش خطرات زیست­‌محیطی آن نیز، با شناسایی و اجرای روش‌­های اقتصادی و تکنیکی کاهش یا حذف تولید پسماندها محقق می­‌شود.

کلیدواژه‌ها