اختلالات اضطرابی شاغلین در معرض میدان های الکترومغناطیس با فرکانس بی نهایت کم (‏ELF-EMF‏) در صنایع فولاد‏

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

اهداف. میدان­های الکترومغناطیسی، محصول حرکت بارهای الکتریکی در محیط­های هادی هستند. اگرچه امواج ماوراءبنفش و مادون قرمز دارای عوارض جسمی بر موجودات زنده هستند، امروزه تاثیرات میدان­های الکترومغناطیسی با فرکانس خیلی پایین توجه دانشمندان و محققین را بیشتر به خود جلب نموده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات تماس با این میدان­ها بر بروز اختلالات خلقی و اضطرابی و سردرد در شاغلین صنایع ذوب فلزی انجام شده است. روش­ها. در تحقیق حاضر که به­صورت مقطعی انجام شد، 103 نفر از شاغلین بخش­های انرژی، خطوط انتقال قدرت و کوره­های قوس الکتریکی حضور داشتند. 106 نفر از پرسنل بخش­های تصفیه­خانه، نورد سرد و نورد گرم به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. افراد بین ساعت 10 تا 12 صبح از نظر بروز اختلالات عصبی- روانی مورد معاینه و ارزیابی قرارگرفته و به پرسش­نامه شکایات و علایم اختلالات خلقی- اضطرابی پاسخ دادند. یافته­ها. بین گروه­های آزمون (7%) و شاهد (11%)، تفاوت معنی­داری در توزیع فراوانی اختلالات خلقی دیده نشد (05/0< p ) اما در زمینه اختلالات اضطرابی (02/0> p ) و بروز سردرد (001/0> p )، تفاوت بین دو گروه معنی­دار ارزیابی شد. بروز سردرد شدید که نیاز به مراقبت­های پزشکی داشت فقط در گروه آزمون مشاهده گردید (4 مورد). نتیجه­گیری. اختلالات اضطرابی و دستگاه عصبی مرکزی، در افرادی که تماس طولانی­مدت با میدان­های الکترومغناطیسی دارند بیشتر از حد معمول مشاهده می­شوند و شاغلینی که با میدان­های ELF- EMF با شدت بالا (بیش از 01/0 میلی­تسلا) تماس دارند، در معرض خطر بیشتری هستند.  

کلیدواژه‌ها