ساعات کار و خواب کارکنان نیروی هوایی ایالات متحده در دوره‌های معکوس کار

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

چکیده

  جهت بررسی زمان کار و خواب کادر هواپبمایی ارتش در دوره‌های معکوس (Reverse Cycle) ، پرسشنامه یک صفحه‌ای بین 157 نفر از کارکنان هواپیمایی از سه پایگاه نظامی توزیع شد. هدف اصلی از انجام این طرح تدوین برنامه‌هایی در جهت کاهش خستگی در کارکنان هواپیمایی ارتش است که به صورت شیفتی کار می‌کنند. نتایج حاکی از آن است که 97/6% افراد مورد بررسی در طی دوره کاری خود، شیفت کاری شبانه/دوره‌های معکوس را تجربه کرده‌اند و 69/4% آنها در شش ماه اخیر شیفت کاری شبانه داشته‌اند. از کسانی که تجربه کار در شیفتهای شبانه را داشتند، 2/36% زمان کار خود را از اوایل بعدازظهر تا اوایل صبح گزارش کردند، 2/52% تا ساعت 4 صبح به منازل خود بازگشتند؛ در حالیکه 3/28% بعد از ساعت 8 صبح به منزل می‌رسیدند. تقریباً 62% پاسخ‌دهندگان در تمام مدت یا حداقل برخی اوقات، در طول زمانیکه به صورت دوره‌های معکوس/شیفت شبانه انجام وظیفه می‌کردند احساس کمبود خواب روزانه را گزارش کردند. تحقیقاتی به منظور بهبود بخشیدن به خواب این افراد طی روز لازم است، چه در زمان تمرینات آموزش آنها و چه در مواقع آماده‌باش. در صورتیکه برنامه زمانی کار استراحت یک واحد معلوم باشد، اقداماتی نظیر نوردرمانی یا تغییرات تدریجی زمان‌بندیها، می‌تواند به منظور برآورد نیازهای خاص افراد یا واحد موردنظر طراحی گردد.