تشخیص آزمایشگاهی و جنبه‌های ایمنی زیستی جنگ‌افزارهای بیولوژیک

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

چکیده

  در سال‌های اخیر تعداد معدودی حوادث بیوتروریسمی رخ داده است. از این رو، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی با روش‌های تشخیص و درمان عوامل بیولوژیک آشنایی کامل ندارند. لذا بایستی آنها را با روش‌های فرآوری و تشخیص این عوامل آشنا نمود و نقش آنها را در حملات بیولوژیک گوشزد کرد. به‌طوری که آمادگی لازم را برای مواجه با حملات بیوتروریستی کسب نموده و بدانند که در هنگام وقوع حملات بیولوژیک چه اقدامی باید انجام دهند. از این رو، مرکز پیش‌گیری و کنترل بیماری‌ها CDC) ( اقدام به راه‌اندازی شبکه آزمایشگاهی به‌منظور تشخیص و درمان عوامل بیولوژیک نموده است. با آن‌که در حملات بیولوژیک ممکن است از تعداد معدودی از عوامل استفاده گردد. با این حال، این آزمایشگاه‌ها قادرند با کمک تست‌های تشخیصی و سایر امکانات تعداد زیادی از عوامل بیولوژیک را شناسایی نمایند. لذا این تحقیق به بحث و بررسی روش‌های تشخیص آزمایشگاهی و شرایط ایمنی‌زیستی پرداخته است. 

کلیدواژه‌ها