بررسی نحوه پرونده‌نویسی و انتقال اطلاعات در مجروحین جنگ تحمیلی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  از آنجایی‌که صحنه نبرد یک واقعه تقریباً ناگهانی به همراه و تعداد زیادی مجروح با ضایعات بسیار سطحی تا ضایعات بسیار بحرانی می‌باشد، تریاژ و تعیین میزان ضایعات و درمان سریع از اهمیت خاصی برخوردار است که اکثر بیماران در مراکز مختلف درمانی از پست امداد تا بیمارستان‌های صحرایی و نهایتاً بیمارستان‌های پشت جبهه تحت مداوا قرار می‌گیرند، لیکن آنچه که دز کنار درمان اورژانس بیماران از اهمیت بیشتری برخوردار است، مسئله پرونده‌نویسی و ثبت و انتقال اطلاعات مجروح می‌باشد.   در این مطالعه 151 پرونده مجروحین جنگ تحمیلی که از ابتدای فروردین 1363 تا پایان اسفند ماه 1365 به‌منظور ادامه درمان به مرکز آموزشی و درمانی شهدای تجریش منتقل و در بخش جراحی این بیماستان بستری شدند، وضعیت درمان از خطوط مقدم جبهه و نهایتاً پرونده‌نویسی و ثبت اطلاعات آنان مورد ارزیابی قرار گرفته است، از مجموع 151 پرونده، 69 مورد (7/45 درصد) پرونده‌نویسی مناسب بوده و 82 مورد (3/54 درصد) با پرونده ناقص بوده است. و به‌علاوه انتقال اطلاعات 96 پرونده (6/63 درصد) مناسب و 55 پرونده (4/36 درصد) دارای نقص بوده است.   با توجه به تأثیر پرونده‌نویسی و ثبت اطلاعات بیمار در اعمال جراحی مجدد و گاهاً غیرضروری انجام شده، عدم اطلاع مرکز بعدی از اقدامات انجام شده اولیه و همین‌طور آمار به‌دست آمده در بین کسانی که در بیمارستان شهداء شهید شدند، یکی از اشکالات بسیار مشهود می‌باشد. لذا،‌ با توجه با این‌که پرونده‌نویسی نامنــاسب در بیــن شهـــدای 1/61 درصد و انتقال اطلاعات نامناسب 50 درصد بوده است و این امر اشکالات متعددی را به‌وجود آورده است توجه به امر برنامه‌ریزی صحیح و ضرورت پرونده‌نویسی را می‌طلبد. 

کلیدواژه‌ها