کلیدواژه‌ها = پنومونی
شناخت کروناویروس نوین-2019 و کووید-19 بر اساس شواهد موجود- مطالعه مروری

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 1-11

10.30491/JMM.22.1.1

غلامرضا فرنوش؛ غلامحسین علیشیری؛ سید رضا حسینی ذیجود؛ روح الله درستکار؛ علیرضا جلالی فراهانی