کلیدواژه‌ها = دندانپزشک
بررسی وضعیت مراقبت های دندانپزشکی مبتنی بر شواهد (EBD) در مرکز دندانپزشکی شهید شکری در سال 1398

دوره 23، شماره 4، خرداد و تیر 1400، صفحه 291-302

10.30491/JMM.23.4.291

الهه طهماسبی؛ محسن یزدانیان؛ اسماعیل رفیعی؛ نوید یراقی؛ مازیار کرمعلی


ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و وضعیت پوسچر حین کار دندانپزشکان یک کلینیک دندانپزشکی وابسته به یک دانشگاه نظامی در شهر تهران در سال 1396

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 222-230

محسن یزدانیان؛ کیومرث مرادی؛ وحید سبحانی؛ حامد اکبری؛ مریم کاظمی پور؛ علیرضا شمس الدینی؛ الهه طهماسبی