کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر زنجیره تامین با توجه به نقش میانجی گرایانه فناروی اطلاعات (مورد مطالعه: تامین دارو در بیمارستان های نظامی)

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 579-587

یاسر اسمعیل لو؛ ایروان مسعودی اصل؛ سیدجمال الدین طبیبی؛ عبدالمجید چراغعلی


تعیین عوامل تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت: مطالعه موردی در استان گیلان در سال 1395

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 616-623

محمدکریم بهادری؛ فردین مهرابیان؛ احسان تیموزاده؛ رامین روانگرد؛ مریم یعقوبی؛ سید مصطفی حسینی