کلیدواژه‌ها = نوروفیدبک
تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی و نوروفیدبک بر امتیاز تیراندازی و عملکرد عصبی فوق نخاعی افراد مبتدی نظامی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 2120-2129

10.30491/jmm.2023.1006539.1089

احمدرضا یوسف پور دهاقانی؛ حمید رجبی؛ لیدا مرادی؛ زهرا رضاسلطانی؛ داریوش الیاس پور


اثربخشی درمان نوروفیدبک بر همدلی و باورهای هذیانی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 231-241

علیرضا محمدی؛ الناز بهرامی؛ بشری هاتف؛ محمود کارگر


تاثیر نوروفیدبک بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1394، صفحه 231-239

داوود مشکانی فراهانی؛ سید عباس تولایی؛ علی فتحی آشتیانی؛ خدابخش احمدی