کلیدواژه‌ها = حوادث غیر مترقبه
صلاحیت حرفه‌ای پرستاران نظامی در بلایا و حوادث غیرمترقبه: مروری نظام مند

دوره 22، شماره 5، مرداد و شهریور 1399، صفحه 466-475

10.30491/JMM.22.5.466

لیلا لطفیان؛ فاطمه حبیبی؛ محمد علی خوشنویس؛ محمد مهدی سالاری؛ سعید زیوری


بررسی میزان آمادگی بیمارستان‌های شهر تهران در مواجهه با حوادث غیر مترقبه

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 103-111

روح ا... زابلی؛ شهرام توفیقی؛ احمد عامریون؛ حمید مقدسی