کلیدواژه‌ها = مصدومین شیمیایی
آنالیز متاژنومیک میکروبیوم ریه در مصدومین شیمیایی و افراد سالم

دوره 22، شماره 9، مهر و آبان 1399، صفحه 923-935

10.30491/JMM.22.9.1

مهیار شریف باقری؛ علی قزوینی؛ محمود تولایی؛ جواد قره چاهی


ارتباط سطح سلامت عمومی با کیفیت خواب در مصدومان شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 15-19

سهیلا عباسی؛ سودابه مهدی زاده؛ میترا پیامی بوساری


اثر ورزش بر تغییرات لاکتات خون و بزاق در مصدومین شیمیایی و افراد سالم

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1383، صفحه 111-115

علیرضا عسگری؛ حسینعلی مهرانی؛ مصطفی قانعی؛ اصغر قاسمی؛ رضا رضایی؛ روح‌ا… میری