کلیدواژه‌ها = خارش
بررسی مقایسه‌ای اثربخشی کرم Unna`s Boot و بتامتازون در درمان ضایعات خارش‌دار ناشی از سولفور موستارد

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 261-266

مجید شهرتی؛ محمود الماسی؛ سید مسعود داوودی؛ سید بردیا صدر؛ سعید کشاورز؛ محمد مهدی نقی زاده؛ مهدی رفعتی


مقایسه میزان اثر بخشی سه داروی هیدروکسی زین، ستریزین و داکسپین در درمان خارش مزمن ناشی از سولفور موستارد

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 129-134

مجید شهرتی؛ سید مسعود داوودی؛ سید بردیا صدر؛ سعید کشاورز؛ مهدی سیفی؛ محمد مهدی نقی زاده


مقایسه اثر ترکیب یک‌درصد فنل و منتول در درمان ضایعات مزمن خارش دهنده پوستی مصدومین شیمیایی با سولفورموستارد و بیماران غیرشیمیایی

دوره 7، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 279-285

یونس پناهی؛ سید مسعود داوودی؛ حسین خلیلی؛ غلامرضا پورحیدری؛ مهدی بیگدلی؛ محمدمهدی نقی‌زاده؛ علی تاجیک