نویسنده = نادر سالاری
تب و سرفه دو عامل مهم در شناسایی بیماران مبتلا کووید-19: متاآنالیز

دوره 22، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 193-202

10.30491/JMM.22.2.193

محسن کاظمی نیا؛ رستم جلالی؛ علی اکبر ویسی رایگانی؛ بهنام خالدی پاوه؛ نادر سالاری؛ مسعود محمدی؛ مریم صباغچی


سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS): ابزاری قابل اعتماد در پایش کووید-19 در ایران و جهان

دوره 22، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 216-220

10.30491/JMM.22.2.216

رستم جلالی؛ علی اکبر ویسی رایگانی؛ بهنام خالدی پاوه؛ نادر سالاری؛ مسعود محمدی؛ مریم صباغچی