نویسنده = حمیدرضا حاتم آبادی
بررسی شیوع بیماری ها و علل مراجعه بیماران بی‌خانمان به اورژانس بیمارستان امام حسین تهران از سال 1391 لغایت 1396

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 115-122

حمیدرضا حاتم آبادی؛ سعید صفری؛ طاهره خانزاده طهرانی


بررسی اثر استفاده از سونوگرافی در مراقبت روزانه بیماران تحت ونتیلاسیون مکانیکی در بخش اورژانس

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 100-106

مجید شجاعی؛ آنیتا سبزقبایی؛ علی ارحمی دولت آبادی؛ حمیدرضا حاتم آبادی؛ سارا راستا