نویسنده = اسمعیل لو، یاسر
بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر زنجیره تامین با توجه به نقش میانجی گرایانه فناروی اطلاعات (مورد مطالعه: تامین دارو در بیمارستان های نظامی)

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 579-587

یاسر اسمعیل لو؛ ایروان مسعودی اصل؛ سیدجمال الدین طبیبی؛ عبدالمجید چراغعلی


رابطه به‌کارگیری کارت هوشمند با مدیریت مصرف داروی بیماران خاص مبتلا به ام.اس

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 229-233

ایروان مسعودی اصل؛ امیر اشکان نصیری پور؛ یاسر اسمعیل لو