نویسنده = یاشار محرم زاد
آگاهی علمی نیروهای یک لشکر عملیاتی در خصوص خود- و دگرامدادی در یک رزمایش

دوره 10، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 273-276

علی شمس نورایی؛ صدیقه میرهاشمی؛ مجتبی ها شم زاده؛ هادی خوش محبت؛ یاشار محرم زاد


بررسی فراوانی ضایعات و اقدامات درمانی در مصدومین زلزله بم ارجاع ‏شده به بیمارستانهای نظامی و غیرنظامی تهران

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 31-36

حسنعلی محبی‏؛ سیدحامد حسینی؛ سیدحامد حسینی‏؛ فرزاد پناهی؛ شعبان مهرورز؛ یاشار محرم زاد؛ فرزاد پناهی‏؛ یونس پناهی؛ یاشار محرم‌زاد


بررسی فراوانی دردهای مفصلی با منشا فیزیکی بین کارکنان شاغل نظامی و مقایسه آن با غیر نظامیان

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1385، صفحه 205-209

علی غنجال؛ منیره متقی؛ حسنعلی محبی؛ یاشار محرم زاد