نویسنده = جان نثاری، مرتضی
بررسی ویژگیهای بالینی و پاراکلینیک استئومیلیت مزمن در جانبازان مراجعه‌کننده به کلینیک فوق تخصصی استئومیلیت بیمارستان ساسان در سال 1387 – 1385

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 63-68

مرتضی ایزدی؛ سید احمد موسوی؛ حسن عراقی زاده؛ کمال سید فروتن؛ شهرام شیروانی؛ نعمت الله جنیدی؛ مرتضی جان نثاری؛ بهزاد کلانتری؛ رامین بیدار


علل مراجعه به مرکز درمانی طی دوره آموزش رزمی

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1384، صفحه 187-192

مرتضی جان نثاری؛ شروین آثاری؛ محمد صادقی؛ حسنعلی محبی