رویکرد جدید به ذات‌الریه کووید-19 بر اساس طب ایرانی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تظاهرات درگیرى ریه در کووید-19 مى ­تواند از یک عفونت ساده ریوى تا سندرم زجر حاد تنفسی متغیر باشد. با ­توجه به نبود درمان اختصاصی مؤثر، طیف متنوع تظاهرات بالینی، و بویژه تشابه علائم با انواع مختلف ذات­ الریه در منابع طب ایرانی، این پژوهش در نظر دارد مروری بر مبحث ذات ­الریه از دیدگاه طب سنتی ایران داشته باشد.
روش‌ها: در این مطالعه مروری، مهم­ترین منابع طب ایرانی با کلید­واژه­ های ذات­الریه و اورام ریه مورد بررسی قرار گرفتند، سپس نتایج، دسته ­بندی و جمع ­بندی شدند.
یافته‌ها: در منابع طب ایرانی تشخیص بیماری ­ها عمدتا براساس علائم بالینی هر بیمار است. در منابع مذکور ذات ­الریه به عنوان ورم گرم ریه مطرح و بر اساس خلط عامل بیماری و مرحله بیماری، تظاهرات بالینی و درمان­ های متفاوتی برای آن ذکر شده­ است. این درمان­ ها با هدف اعتدال طبع، دفع خلط عامل بیماری، پاکسازی ریه و تقویت بدن انجام می­ شود. جهت درمان ذات­ الریه علاوه بر اصلاح سبک زندگی و درمان­ های خوراکی، درمان­ های موضعی مانند روغن­ مالی، ضماد، حقنه، بادکش، غرغره، و رایحه­ درمانی و روش­ های دستی از جمله خونگیری توصیه شده ­است.
نتیجه‌گیری: با توجه به مشابهت علائم بیماری ذات­الریه در طب ایرانی با ذات­ الریه امروزی بویژه انواع نوپدید آن مانند کووید-19 و از سوی دیگر گزارش تجربه­ های موفق در استفاده از درمان­ های سنتی، انجام مطالعات بالینی جهت ارزیابی تاثیرگذاری درمان ­های مورد تاکید طب ایرانی بویژه به شکل پکیج درمانی توصیه می­ گردد.

کلیدواژه‌ها