ابزارهای سنجش آمادگی بیمارستان‌‌‌ها برای مقابله با بیماری کووید-19: یک مطالعه مروری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 علوم پزشکی تهران

2 مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران،‌ دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ تهران، ‌ایران

چکیده

زمینه و هدف: مدیریت صحیح دنیاگیری کووید-19، مستلزم آن است که بیمارستان­‌ها آمادگی لازم برای مواجهه با این بیماری داشته باشند. این مطالعه با هدف مروری بر ابزارهای موجود برای سنجش آمادگی بیمارستان‌­ها و معرفی و ترجمه آن ابزارها به فارسی، جهت در دسترس قرار گرفتن برای مدیران نظام سلامت و سایر محققین انجام شد.
روش‌ها: این مطالعه با روش مرور سنتی یا نقلی انجام شد. ابزارهای موجود، با کمک جستجوی اینترنتی و با کلیدواژه‌های مناسب در گوگل، گوگل اسکولار و پابمد بازیابی شد. همچنین جستجوی دستی در وب‌سایت‌های سازمان‌های مهم مرتبط انجام شد. جستجوها بدون محدودیت زمانی اما با محدودیت زبانی به انگلیسی انجام شد. بعد از حذف موارد تکراری، ۳۳۵ رفرنس وارد نرم­افزار Endnote نسخه 5 شد. بعد از غربالگری اولیه و سپس بررسی متن کامل منابع با توجه به هدف مطالعه، ابزارهای مربوطه استخراج گردیده و محتوی و ساختار آن‌ها با همدیگر مقایسه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: در مجموع 3 ابزار برای سنجش آمادگی بیمارستان‌ برای مقابله با بیماری کووید-۱۹ شناسایی و ترجمه شده و متن کامل آن‌ها در این مقاله ضمیمه شدند. چک‌لیست آماده‌سازی بیمارستان‌ها برای پذیرش و مراقبت از بیماران کووید 19 مربوط به مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در اروپا، مشتمل بر 8 حیطه،‌ 21 زیرحیطه و 135 گویه، چک‌لیست جامع آمادگی بیمارستان مربوط به مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌ها در آمریکا، مشتمل بر 3 حیطه،‌ 8 زیرحیطه و 80 گویه و چک‌لیست آمادگی بیمارستان مربوط به دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت، مشتمل بر 11 حیطه و 104 گویه بود.
نتیجه‌گیری: از نظر محتوایی مشابهت‌های زیادی میان ابزارهای موجود سنجش آمادگی بیمارستان‌ برای مقابله با بیماری کووید-۱۹ وجود دارد. تفاوت‌هایی اندکی هم بین آن‌­ها دیده شد که می‌­تواند در مراحل بومی‌سازی ابزار مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود بر اساس نیاز و ویژگی­‌های محیط مورد استفاده یکی از این چک‌لیست‌ها یا ترکیبی از آن‌­ها انتخاب شود و پس از انجام مراحل مربوط به معتبرسازی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


1. Jiang F, Deng L, Zhang L, Cai Y, Cheung CW, Xia Z. Review of the clinical characteristics of coronavirus disease 2019 (COVID-19). Journal of general internal medicine. 2020:1-5. doi: 10.1016/j.jinf.2020.03.041 2. Spinelli A, Pellino G. COVID‐19 pandemic: perspectives on an unfolding crisis. The British journal of surgery. 2020. doi: 10.1002/bjs.11627 3. Worldmeter [Internet]. 2021. Available from: https://www.worldometers.info/coronavirus/. [Accessed 15 Oct 2021] 4. Amecican Hospital Association. Hospitals and health systems face unprecedented financial pressures due to COVID-19. May; 2020. Available from: https://www.aha.org/guidesreports/2020-05-05-hospitals-and-health-systems-face-unprecedented-financial-pressures-due. [Accessed 15 Oct 2021] 5. COVID I, Murray CJ. Forecasting COVID-19 impact on hospital bed-days, ICU-days, ventilator-days and deaths by US state in the next 4 months. MedRxiv. 2020. doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.27.20043752 6. Søreide K, Hallet J, Matthews J, Schnitzbauer A, Line P, Lai P, et al. Immediate and long‐term impact of the COVID‐19 pandemic on delivery of surgical services. The British journal of surgery. 2020. https://doi.org/10.1002/bjs.11670 7. Kouam H. Assessing the Economic and Financial Fallout from COVID-19; Implications for Macroprudential Policy. Implications for Macroprudential Policy (May 17, 2020). 2020. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3603625 8. Lakuma PC, Sunday N, Sserunjogi B, Kahunde R, Munyambonera EF. How has the COVID-19 Pandemic Impacted Ugandan Businesses? Results from a Business Climate Survey. 2020. Available from: https://media.africaportal.org/documents/How_has_the_COVID-19_pandemic_impacted.pdf. [Accessed 15 Oct 2021] 9. Atkeson A. What will be the economic impact of covid-19 in the us? rough estimates of disease scenarios. National Bureau of Economic Research, 2020 0898-2937. DOI 10.3386/w26867 10. Bonaccorsi G, Pierri F, Cinelli M, Flori A, Galeazzi A, Porcelli F, et al. Economic and social consequences of human mobility restrictions under COVID-19. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2020;117(27):15530-5. https://doi.org/10.1073/pnas.2007658117 11. Nikpouraghdam M, Farahani AJ, Alishiri G, Heydari S, Ebrahimnia M, Samadinia H, et al. Epidemiological characteristics of coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients in IRAN: A single center study. Journal of Clinical Virology. 2020. https://doi.org/10.1016/j.jcv.2020.104378 12. Iran Ministry of Health & Medical Education. COVID-19 News 2021 [Available from: https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3. [Accessed 15 Oct 2021] [In Persian]. 13. Adelaja I, Sayma M, Walton H, McLachlan G, de Boisanger J, Bartlett-Pestell S, et al. A comprehensive hospital agile preparedness (CHAPs) tool for pandemic preparedness, based on the COVID-19 experience. Future healthcare journal. 2020;7(2):165-8. doi: 10.7861/fhj.2020-0030. 14. Griffin KM, Karas MG, Ivascu NS, Lief L. Hospital Preparedness for COVID-19: A Practical Guide from a Critical Care Perspective. American journal of respiratory and critical care medicine. 2020;201(11):1337-44. https://doi.org/10.1164/rccm.202004-1037CP 15. Kanwar A, Heppler S, Kanwar K, Brown CK. A Survey of COVID-19 Preparedness Among Hospitals in Idaho. Infection control and hospital epidemiology. 2020:1-8. doi:10.1017/ice.2020.218 16. Peiffer-Smadja N, Lucet JC, Bendjelloul G, Bouadma L, Gerard S, Choquet C, et al. Challenges and issues about organizing a hospital to respond to the COVID-19 outbreak: experience from a French reference centre. Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 2020;26(6):669-72. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.04.002 17. Shrestha GS, Paneru HR, Acharya SP, Shrestha SK, Sigdel MR, Tiwari S, et al. Preparedness for Coronavirus Disease in Hospitals of Nepal: A Nationwide Survey. JNMA; journal of the Nepal Medical Association. 2020;58(224):248-51. doi: 10.31729/jnma.4941 18. Zhang Y. Hospital response to the COVID-19 outbreak: The experience in Shanghai, China. Turkish journal of medical sciences. 2020;76(7):1483-5. doi: 10.1111/jan.14364 19. Keikavoosi Arani L, Ramezani M, AbedinSalimAbadi P. Codification of national accreditation standards for management and leadership in hospitals of Iran. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2014;24(119):194 [In Persian]. 20. Bazyar J, Pourvakhshoori N, Safarpour H, Farrokhi M, Khankeh HR, Daliri S, et al. Hospital disaster preparedness in Iran: a systematic review and meta-analysis. Iranian journal of public health. 2020;49(5):837. PMCID: PMC7475629 21. Heidaranlu E, Habibi F, Moradi A, Lotfian L. Determining Functional Preparedness of Selected Military Hospitals in Response to Disasters. Trauma Monthly. 2020;25(6):249-53. doi: 10.30491/TM.2021.229013.1106 22. Tajvar M, Karami B, Ebrahimi B. Assessing the Risk of COVID-19 in High-risk Personnel of the Police Forces Using Rapid Risk Analysis Technique. Journal of Military Medicine. 2021;23(4):367-76. doi: 10.30491/JMM.23.4.367 [In Persian]. 23. World Health Organization. Hospital preparedness checklist for pandemic influenza: focus on pandemic (H1N1) 2009. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2009. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/107964/E93006.pdf. [Accessed 15 Oct 2021] 24. Hopkins RS, Misegades L, Ransom J, Lipson L, Brink EW. SARS preparedness checklist for state and local health officials. 2004. Available from: https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/10/2/03-0729_article. [Accessed 15 Oct 2021] 25. Loutfy MR, Wallington T, Rutledge T, Mederski B, Rose K, Kwolek S, et al. Hospital preparedness and SARS. Emerging infectious diseases. 2004;10(5):771. doi: 10.3201/eid1005.030717 26. Srinivasan A, Jernign DB, Liedtke L, Strausbaugh L. Hospital preparedness for severe acute respiratory syndrome in the United States: views from a national survey of infectious diseases consultants. Clinical infectious diseases. 2004;39(2):272-4. https://doi.org/10.1086/421777 27. Wang S-J. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) Outbreak and National and Hospital Response in Korea. Prehospital and Disaster Medicine. 2017;32(S1):S4-S5. doi:10.1017/S1049023X17000371 28. World Health Organization. MONITORING, EVALUATION AND REVIEW OF NATIONAL HEALTH STRATEGIES: A COUNTRY-LED PLATFORM FOR INFORMATION AND ACCOUNTABILITY. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85877/9789241502276_eng.pdf. [Accessed 15 Oct 2021] 29. Green A. An introduction to health planning for developing health systems: Oxford university press; 2007. Available from: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ewAAqk8QgFAC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Green+A.+An+introduction+to+health+planning+for+developing+health+systems:+Oxford+university+press%3B+2007.&ots=yY4m_cbvy1&sig=jByO9qcDsfE5jZL26FBtoUjPBWw#v=onepage&q=Green%20A.%20An%20introduction%20to%20health%20planning%20for%20developing%20health%20systems%3A%20Oxford%20university%20press%3B%202007.&f=false. [Accessed 15 Oct 2021] 30. Mehta S. Disaster and mass casualty management in a hospital: How well are we prepared? Journal of postgraduate medicine. 2006;52(2):89. PMID: 16679668 31. Zaboli R, Sajadi HS. Assessing hospital disaster preparedness in Tehran: Lessons learned on disaster and mass casualty management system. International Journal of Health System and Disaster Management. 2014;2(4):220. DOI: 10.4103/2347-9019.144405 32. Mehrotra N. Disaster Governance: Transparency & Disclosure. 2013. Available from: https://www.researchgate.net/profile/Nirmita-Mehrotra/publication/280132883_DISASTER_GOVERNANCE_TRANSPARENCY_DISCLOSURE/links/55abdeb608aea994672794b8/DISASTER-GOVERNANCE-TRANSPARENCY-DISCLOSURE.pdf. [Accessed 15 Oct 2021] 33. Fegert JM, Vitiello B, Plener PL, Clemens V. Challenges and burden of the Coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic for child and adolescent mental health: a narrative review to highlight clinical and research needs in the acute phase and the long return to normality. Child and adolescent psychiatry and mental health. 2020;14:1-11. https://doi.org/10.1186/s13034-020-00329-3 34. Ho CS, Chee CY, Ho RC. Mental health strategies to combat the psychological impact of COVID-19 beyond paranoia and panic. Ann Acad Med Singapore. 2020;49(1):1-3. Available from: http://www.anmm.org.mx/descargas/Ann-Acad-Med-Singapore.pdf. [Accessed 15 Oct 2021]