طراحی و ساخت کیف کمک‌های اولیه خود امدادی نیروهای پیاده نظام:‌ مطالعه هیبرید

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)

2 دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران،‌ ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

زمینه و هدف: نیروی انسانی و محافظت از آن در مناطق جنگی دارای اهمیت ویژه‌ای بوده و چه بسا عدم حفظ نیرو‌ها باعث تغییرات عمده‌ای در نتایج جنگ می گردد. با توجه به ضرورت حفظ جان پرسنل جنگنده در برابر دشمن، ضرورت دارد زمینه و امکانات خود امدادی گسترش ‌یابد تا نیروی نظامی قبل از رسیدن تیم پزشکی از تشدید صدمات وارده، پیشگیری نموده و نسبت به حفظ جان خود اقدام نماید. انجام اقدامات فوری توسط پیاده نظام و حفظ جان آنها مهم ترین هدف طراحی کیف خود امدادی می باشد.
روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی با رویکرد تحلیل مفهوم هیبرید است. برای جمع آوری داده‌های مورد نیاز از ادبیات موضوعی استفاده شده و بر اساس آن و همچنین تجربیات تیم پژوهشی مدلسازی صورت گرفته و نظرات توسط ‌یک پرسشنامه از خبرگان مورد سوال قرار گرفت تا به ‌این صورت کیف مورد نظر طراحی گردد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج حاصل از نظر خبرگان کیف طراحی شده جدید شامل: مدار فرستنده و گیرنده با قابلیت کدبندی اطلاعات و ارسال آن به پشتیبانی، پچ جذب پوستی فنتانیل به عنوان ضد درد قوی، آتل کامپوزیت و پودر بند آورنده خونریزی، پانسمان آماده، پد استریل چشمی، تورنیکت، باند کشی، گاز استریل، قیچی، کرم سوختگی و چسب زخم می باشد. همچنین کیف طراحی شده به صورت وکیوم شده با وزن 950 گرم می باشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به وزن مناسب کیف طراحی شده، تعیین جنس مناسب و مقاوم در برابر آب و آتش، محل مناسب قرار گیری کیف در سطح بدن و همچنین محتویات مناسب و کاربردی می تواند وسیله‌ای مناسب برای رزمندگان باشد.

کلیدواژه‌ها