بهره‌گیری از نرم‌افزار تعیین هویت ژنتیکی NoorGIS به منظور شناسایی شهدای حوادث نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی،دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

اهداف: نظر به اجرای بانک داده‌های ژنتیکی در حجم انبوهی از جمعیت یک جامعه، محققین حوزه ژنتیک را در تجزیه و تحلیل داده‌های ژنتیکی با مشکل جدی روبرو می‌سازد. تنوع در شاخص‌های مولکولی نظیر STRs، mtDNAs،SNPs  و Y-Chromosome با اهداف متفاوت از جمله، تعیین هویت ژنتیکی بهره‌برداری می‌شود. در کشور ما با توجه به حوادث قهری و طبیعی و همچنین جنگ تحمیلی، استفاده از این فناوری را مورد توجه قرار داده و حسب نیاز، طراحی بانک داده مطلوب با قابلیت تجزیه و تحلیل داده‌های ژنتیکی صورت گرفته است.

روش­ها: پس از دستیابی به اطلاعات ژنتیکی افراد، نرم‌افزاری به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات ژنتیکی و نیز به عنوان یک پایگاه داده ژنتیکی شامل ویژگی‌های خاص بومی با قابلیت جستجو داده‌های فردی و ژنتیکی طراحی گردید. این نرم‌افزار،NoorGIS  نام‌گذاری شد.

یافته ­ها: با استفاده از نرم‌افزار NoorGIS، امکان مطالعه و مقایسه ارتباط ژنتیکی بین افراد در یک جمعیت، جستجوی اطلاعات ژنتیکی، فرآیند دستیابی به تشابه بین اطلاعات ژنتیکی و همچنین قابلیت نرم‌افزار در دستیابی به نتایج مطلوب با استفاده از اطلاعات ژنتیکی فراهم گردید. به‌کارگیری این نرم‌افزار در مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی با موفقیت صورت گرفت و منجر به شناسایی ژنتیکی شهدای گمنام از جنگ تحمیلی ایران و عراق و حوادث نظامی گردید.

نتیجه‌گیری: با استفاده از این نرم‌افزار جامع، می‌توان داده‌های فردی و ژنتیکی را به منظور تعیین هویت، ذخیره‌سازی و به‌کارگیری نمود. همچنین نتایج حاصل از نظر علمی و حقوقی مورد تأیید است.

کلیدواژه‌ها